pravidelná schůzka spolku

09.11.2017 19:00

schůzka OSNOO ve zdravotním středisku výjimečně přesunuta na čtvrtek. Čas a místo zůstavají stejné

Kontakt

Okrašlovací spolek Nových Ouholic a okolí, o.s. Nové Ouholice 30
277 52 Nová Ves
602309719 mex1@centrum.cz