všechno dohromady o prostředí

vopálenský václav 09.01.2014
Všechnodohromady
Mnoho lidí se věnuje záchraně přírody a života na planetě. Věnují se ohromné finanční částky a energie na zlepšení kvality, ale není jasné co to ta kvalita je. Globální ekologové a politici a tvůrci umění o přírodě nejsou schopni spolu najít východisko z katastrofy. Někteří dokonce žádnou katastrofu nevidí. Začíná to na úrovni našeho nejbližšího okolí. Každý vidí rád mláďátka lva hrající si na dokonalých detailních záběrech z divočiny. Ovšem žít v blízkosti šelem v Africe nebo Asii je pro místní čím dál nebezpečnější. Hladová divoká zvířata, která občas nakrmí turisté nebo náboženští poutníci jsou velice problémová. Tento problém však není tak vzdálený. I v městech Ameriky a dokonce velkoměstech EVROPY a Ruska jsou dokonce tlupy a smečky hladových tuláků. Potravní řetězce jsou silně narušené ve všech rozměrech počínaje výživou člověka. Ještě nedávno bylo mnoho lidí buď soběstačných nebo jim vlastní produkce ze zahrádek a malého hospodářství doplňovala sortiment. Dnes se někteří snaží k této praxi vrátit, ale doba pokročila nezadržitelně. Ovlivňování životního prostředí člověkem se dostalo do kolotoče zisku, prodeje a likvidace nadbytků. Mocné firmy bezostyšně likvidují každou konkurenci, ale to není TO HLAVNÍ. Lidé si nasazují tu oprátku téměř dobrovolně. Nejdůležitější je dostihnout a napodobit ekonomicky úspěšnou společnost, ale ta je v krizi. A lidé chtějí mít práci aby si mohli koupit potištěná trička místo kožešin, které spálili na protest proti zabíjení zvířat…!!!!
V Japonsku udržují po stovky let zahrady nenápadným způsobem. Západní společnost provádí úklid devastačním způsobem a ještě tvrdí, že o nic nejde. Zodpovědný úředník alibisticky pošle potřebného aby provedl VÝCHOVNÝ řez v době vegetačního klidu. Tento úklidový naschvál pro naši vesničku znamená, že nerozkvetou jarní keře, které nepřilákají a nenakrmí včely. Drobný hmyz je pro moderního člověka obtížný a motýla si může prohlédnout na DVD i s drobnými pěvci. Je podivné jak se lidé obratně vyhýbají při úklidu skutečnému plevelu. Tak postupně vymizely léčivé a kvetoucí byliny a byly nahrazeny pravidelně sekanými trávníky ve kterých se neudrží ani pampeliška a vysokými nikdy nesekanými prostorami plnými kopřiv a vysokého bodláčí a náletových dřevin. Vzrostlé kvetoucí keře jsou redukovány až k zániku a uříznout mnoho let rostoucí strom je otázka okamžiku. Péče o sazenice je tak zneuctěna, degradována a zesměšněna. Vysadíme nové a lepší stoleté stromy plné umělých ptáků. Je smutné, že v této době velkých možností není reálná možnost ochránit své nejbližší okolí. Chodili jsme na stráň sbírat a sušit řebříček aby byl acilpirin. Dnes je tam plevel a léky se dováží z Kanady a když je nepřivezou lékař vám něco předepíše. Přesto se život lidí prodlužuje, ale není to hezká cesta.vjv 2014

Přidat nový příspěvek

Kontakt

Okrašlovací spolek Nových Ouholic a okolí, o.s. Nové Ouholice 30
277 52 Nová Ves
602309719 mex1@centrum.cz